Vand

Rent vand er en absolut livsnødvendighed for alle levende organismer. Væsketabet i løbet af en dag må erstattes med tilførsel af ny væske, og da helst med rent drikkevand.

For at fastholde de høje krav og kvaliteten på drikkevand er det vigtigt at sørge for at vandbehandlingsanlæg og ledningsnettet generelt er i forskriftsmæssig stand og består af egnede og godkendte materialer.

 

Drikkevand er uden tvivl vores vigtigste næringsmiddel, og er også uerstattelig som middel til personlig hygiene, transport af afløb, renhold osv. Drikkevandet kan også indeholde skadelige mikroorganismer og andre stoffer som gør det farligt at drikke, og der er derfor meget strenge krav til rensing, desinficering, behandling og transport af drikkevand.