NCE Raufoss | Den store historien

 

Raskere. Høyere. Sterkere. Det er evnen til å arbeide smartere som avgjør hvordan det går med landet vårt når oljeinntektene flater ut.

 

Raufossklynga er industriens toppidrettssenter. På samme måte som toppidrettsutøvere hjelper vi hverandre med å perfeksjonere detaljene. Klyngebedriftene tror på seg selv. I den tryggheten ligger det også en lyst til å dele. Dele for å gjøre andre bedre. Dele for å bli bedre selv. Vi er alltid på jakt etter løsninger som gjør at vi produserer raskere, og med mindre ressurser. Vi utvikler nye ideer, produkter og produksjonsformer.

 

Vår konkurransekraft kommer ikke fra naturgitte fortrinn. Det er innovative mennesker i en sterk prestasjonskultur som gjør at vi vinner. Vi skaper teknologi og produkter som ligger i forkant av utviklingen. Våre virksomheter representerer fremtiden for et olje- og gassuavhengig Norge.

 

Vår unike produksjonskompetanse bringer oss vidt ut. Raufossfellesskapet er del av en global industristruktur. Her finner vi noen av verdens fremste og mest avanserte bedrifter innenfor den internasjonale bil- og forsvarsindustrien. Kompetansen fra disse miljøene danner allerede grunnlag for nye industrier med globale ambisjoner. Klyngebedriftene samarbeider med de aller beste utdannings- og forskningsmiljøene. En viktig del av vår suksess er partnerskapet med SINTEF.

 

Aldrende befolkning. Råvareavhengighet. Klimaendringer. Utfordringene for Norge er store. Industriklynga på Raufoss spiller en viktig rolle når det norske fellesskapet skal finne løsningene som sikrer høy verdiskaping og gode velferdstjenester. Vi reduserer materialforbruket, og utvikler lettere produkter som krever mindre energi ved bruk. Slik bygger vi en grønn og bærekraftig industri. Akkurat som vi deler i klynga, vil vi at vår kompetanse og ekspertkunnskap skal komme hele samfunnet til gode.

 

Vår arbeidsmetodikk kan løfte alle typer industri i Norge. Men også offentlig sektor bruker våre erfaringer til å utvikle bedre og rimeligere velferdstjenester.

 

Store, norske idrettsprestasjoner skaper glede og entusiasme. Klynga på Raufoss gjør at landet vårt kan bli blant de beste også i produktivitet. Det sikrer velferd for framtida. Vi vil være hele Norges produktivitetsmotor.